Koç Üniversitesi araştırmaları ile evrensel bilgi birikiminin ilerlemesine katkıda bulunmayı, Türkiye’deki entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişim üzerinde etki yapmayı amaçlamaktadır. Araştırma merkezleri ve forumlar, öğrencilerin ve araştırmacıların yeni keşifler için çalışmaları ve üniversitenin seçkin ve ödüllü akademik kadrosuyla bilgilerini uygulamaya geçirmeleri için olanaklar sağlar.