Koç Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu (KÜ-İAEK), insan araştırmalarına katılan tüm bireylerin refah ve haklarını koruma amacındadır. KÜ-İAEK, insan araştırmalarında mükemmelliğe ulaşmak için; eğitim, inceleme ve izleme yoluyla tüm araştırmacılara zamanında ve kaliteli destek ve rehberlik hizmeti sunar.

Girişimsel ve/veya girişimsel olmayan klinik araştırmalar kapsamında olmayan tüm insan kaynaklı araştırmalar. Örneğin; İnsan üzerinde beden bütünlüğüne müdahale içermeyen gözlemsel ve betimsel nitelikte araştırmalar (ölçek/skala çalışmaları, anketler, dosya taramaları, sistem-model geliştirme çalışmaları, veri kaynakları taraması, web üzerinden yapılan anketler, vb) ve deney niteliği taşımayan, biyolojik materyal (kan, idrar vb. biyolojik sıvılar ve numuneler) kullanılmayan insan araştırmaları KÜ- İnsan Araştırmaları Etik Kurulu tarafından incelenecektir.