Çiğdem Gündüz Demir Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayarlı tomografi görüntülerinde çoklu organ bölütlemesi ai.ku.edu.tr
Deniz Yüret Bilgisayar Mühendisliği Doğal Dil Anlama ai.ku.edu.tr
Gözde Gül Şahin Bilgisayar Mühendisliği Farklı Alanlarda Prosedürel Bilgi İçeren Büyük, Yapılandırılmış Veri Kümesinin Tasarlanması ve Hazırlanması ai.ku.edu.tr
Seda Ertaç Ekonomi Sosyal-Duygusal Becerilerin ve Eğitim Başarısının Artırılmasına Deneysel Ekonomik Bir Yaklaşım sedaertac.com/field-experiments
Emir Salih Mağden Elektrik Elektronik Mühendisliği Yuksek Hizli Fotonik Tasarim icin Yapay Zeka Modelleri pal.ku.edu.tr
Hakan Ürey Elektrik Elektronik Mühendisliği Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Yaz Araştırma Programı Optical Microsystems Laboratory
Özgür E. Müstecaplıoğlu Fizik Kuantum Kompleks, Bioyolojik, ve Bilgi Sistemleri quest.ku.edu.tr
Cem Veziroğlu Hukuk Sürdürülebilirlik ve Ticaret Hukuku law.ku.edu.tr/arastirma/arastirma-alanlari
Emek Toraman Çolgar Hukuk Anonim Ortaklıklarda Sermaye Kaybı
Erkan Şenses Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Lignoselüloz atıkların ileri fonksiyonel malzemeler için değerlendirilmesi softmatterlab.com
Seda Kızılel Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Biyomedikal Uygulamalar için Mikro/Nano parçacıklardan Hedefli Molekül Salımı mysite.ku.edu.tr/skizilel/research
Halil Kavaklı Kimya ve Biyoloji Mühendisliği – Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyolojik saat hastalıklarına karşı ilaç geliştirme kavaklilab.ku.edu.tr
Kerem Pekkan Makine Mühendisliği Ileri mikroskop teknikleri kullanarak kalp damar sistemi görüntüleme calismalari kuttam.ku.edu.tr
Asım Evren Yantaç Medya ve Görsel Sanatlar Koç Universitesi Kampüs İkizi karma.ku.edu.tr
Ayşe Koca Çaydaşı Moleküler Biyoloji ve Genetik Hücre bölünmesi kontrolü mysite.ku.edu.tr/aykoca
Aylin Küntay Psikoloji Sosyal-bilişsel ve dil gelişiminde sosyal robotların rolü dililetisimlab.ku.edu.tr/en/about-us
Tilbe Göksun Psikoloji Dil-Düşünce Etkileşimi lclab.ku.edu.tr
Tamer Onder Tıp Hücrelerin yeniden programlanmasında epigenetik mekanizmaların incelenmesi kuttam.ku.edu.tr
Tuğba Bağcı Önder Tıp Epigenetik ve kanser tedavileri kuttam.ku.edu.tr
Fusun Can Tıp Hipervirulan P.aeruginosa pyoverdin regulasyonu Koc University IsBank Center for Infectious Diseases (KUISCID)
Güneş Ertan Uluslararası İlişkiler Turkiye’de Duygusal Kutuplasma glodem.ku.edu