Koç Üniversitesi’nde Teknoloji Transferi

Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRI) , Koç Üniversitesi bünyesinde ortaya çıkan teknolojilerin toplumun kullanımına aktarılması süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. VPRI, teknolojilerin ticari potansiyellerinin değerlendirilmesi, uygun olan durumlarda tescil mekanizmaları ile korunması ve transfer süreçlerinin takip edilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Bu sorumluluk kapsamında VPRI, buluşçular ile birebir temas kurarak ortaya çıkması muhtemel buluşların bildirilmesine yardımcı olmakta, patent ön araştırmalarının yapılması, patent başvuru öncesi tarifnamelerin hazırlanması ve tüm tescil süreçlerini yürütmekte ve Koç Üniversitesi bünyesinde ortaya çıkarılan teknolojilerin fikri mülkiyet hakları çerçevesinde en kapsamlı şekilde korunmasını sağlamaktadır.

Hedeflerimiz

  • Teknoloji Transferi ile toplumun gelişimine katkıda bulunulması
  • Koç Üniversitesi bünyesinde ortaya çıkan teknolojilerin ekonomiye kazandırılması
  • Teknoloji Transferi aracılığıyla Koç Üniversitesine kaynak sağlanması

Fikirden Pazara

Koç Üniversitesi’nde teknoloji transferine, VPRI birimi, fikir aşamasından başlayıp ürün geliştirmeye kadar devam eden tüm süreçlerde kolaylaştırıcı bir yaklaşım ile destek vermektedir. Koç Üniversitesi Laboratuvarlarından çıkan bilgi, henüz proje aşamasındayken takibe alınmakta ve ticari bir çıktıya dönüşmesi için mekanizmalar oluşturulmaktadır. Üniversite yönetiminin de desteği ile özendirici mekanizmalar ve kolaylaştırıcı politikaların benimsenmesi sağlanmaktadır. Araştırmacılarla bire-bir etkileşim ve iletişim sayesinde güven ortamı oluşturularak süreçlerin takip edilmesi VPRI’nin genel yaklaşımı olarak benimsenmiştir. Araştırma aşamasında değerlendirilmesi yapılan teknoloji, sonrasında en uygun Fikri Mülkiyet mekanizması ile koruma altına alınmaktadır. Bu adım, buluş bildiriminin alınması ile başlamakta ve hem patentlenebilme kriterleri hem de ticari potansiyeli açısından buluşun değerlendirilmesiyle devam etmektedir. Sonrasındaki patent yazım ve takip süreçleri akademisyenlerin de dahil olduğu şeffaf bir yönetim süreci ile takip edilmektedir. Teknolojinin ticarileştirilmesi için en uygun mekanizmaya karar verilmekte ve bu doğrultuda hareket edilmektedir. Bu karar verilirken, buluşçunun motivasyonu, teknoloji hazırlık seviyesi (TRL), pazarın durumu, patentin koruma kapsamı gibi konular göz önünde bulundurulmaktadır. Ticarileşme yolunda gerekli olan sözleşme yönetimi ve takibi de yine VPRI birimi tarafından yönetilmektedir.