Etik kurullarımızın görev alanları ilgili yasa ve yönetmelikler ve üniversitemiz politikalarına dayanılarak belirlenmiştir. Başvurunuzu takiben projeniz CHR Ofisi tarafından ön incelemeye tabi tutulacak ve çalışmanızın kapsamına göre ilgili etik kurula incelenmek üzere sevk edilecektir. Etik kurulların projenizi değerlendirebilmesi için tüm formların eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce CHR Ofisine ulaştırılması gerekmektedir.

Etik Kurul izni alınmadan araştırmanıza ve/veya veri toplamaya başlamayınız. Tam komite değerlendirmesi (Seviye III inceleme) gereken araştırmalarda inceleme süresi 8 haftaya kadar uzayabilir. Etik Kurulun düzeltme isteme olasılığını göz önünde bulundurarak başvuru zamanlamanızı ayarlayın. Başvuru formlarını doldururken emin olamadığınız konularda Etik Kurul sekretaryası ile irtibata geçin. Size memnuniyetle yardımcı olacağız.

Başvurular, Başvuru Tarihinden önce, basılı kopya halinde tüm başvuru belgeleri ile Etik Kurul Sekretaryasına iletilmelidir. Ayrıca chr@ku.edu.tr adresine mail ile tüm evraklar gönderilmelidir.

BAŞVURU BELGELERİ

  • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır ve ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.
  • Katılımcılara yönelik hazırlanmış onam formları,
  • Araştırmada kullanılması planlanan tüm anketler, ölçekler, mülakat soruları,
  • Araştırma ekibine ait ilgili kişilerce imzalanmış CV’ler,
  • Tüm başvuru evraklarının bir kopyasını içeren bir adet CD veya usb bellek.
  • Projeyi özetleyen bir araştırma protokolü eklenmelidir.
  • Proje eğer bir kuruluş tarafından desteklenecek ise kuruluşa yapılan başvuru formu ve onayları, (TUBİTAK,TÜSEB vb.)

Form Örnekleri