1.Araştırma Verileri Yönetimi Nedir?

Araştırma Verileri Yönetimi (AVY), araştırma süresince kullanılan veya oluşturulan verilerin verilerinin toplanma, saklama, analiz, paylaşım, arşivleme ve silme aşamalarını kapsayan sürecin yönetimi anlamına gelir. Bu yönetim, araştırma verisi kapsamında alınan hukukî önlemler, etik onaylar, teknik altyapı organizasyonu, veri güvenliği önlemleri ve açık veri paylaşımı politikalarını içerir.

AVY, sadece açık bilim politikalarının bir uygulaması değil; ayrıca üniversite için bir risk yönetimidir. Araştırma verileriyle ilgili güvenlik sıkıntıları ve buna dayalı hukuksal sorunlar, araştırmacıya, projesine hatta ilgili kurumlara çok ciddi zarar verebilir. Dolayısıyla, araştırma verilerinin yönetimi, bu tarz zararların oluşma riskini en aza indirmeyi de hedefler.

Koç Üniversitesi AVY çalışma grubu, yaklaşık 2 senedir araştırmacılara veri yönetimlerinin planlanması ve uygulanması konusunda destek vermektedir. AVY grubuna dahil olan uzmanlar VPRD, Kütüphane, Hukuk ve Bilişim Teknolojileri Birimlerinde görev almaktadır. Kendi uzmanlık alanlarına göre araştırmacılara destek veren AVY grubunun aktiviteleri, 2023 yılı başından beri Araştırma Verileri Koordinatörü tarafından organize edilmektedir. 

2.Araştırma Verileri Yönetimi Grubu İletişim

Araştırma Verileri Koordinatörü: Cem Birol (cebirol@ku.edu.tr)

3.Araştırma Verileri Yönetimi Track-It