IRB3 2024 Yılı Çalışma Takvimi 
Planlanan Toplantı Tarihi*
Son Evrak Teslin Tarihi**
 

25.01.2024

22.02.2024

21.03.2024

18.04.2024

16.05.2024

13.06.2024

11.07.2024

08.08.2024

05.09.2024

03.10.2024

31.10.2024

28.11.2024

26.12.2024

 

18.01.2024

15.02.2024

14.03.2024

11.04.2024

19.05.2024

06.06.2024

04.07.2024

01.08.2024

29.08.2024

28.09.2024

24.10.2024

21.11.2024

19.12.2024

Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* *Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ

  • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır ve ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.
  • Katılımcılara yönelik hazırlanmış onam formları,
  • Araştırmada kullanılması planlanan tüm anketler, ölçekler, mülakat soruları,
  • Araştırma ekibine ait ilgili kişilerce imzalanmış CV’ler,
  • Tüm başvuru evraklarının bir kopyasını içeren bir adet CD.
  • Projeyi özetleyen bir araştırma protokolü eklenmelidir.

Islak imzalı olarak teslim edilmeyen başvuru dosyaları toplantı gündemine eklenmeyecektir.

CHR Office

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç University Committee on Human Research

chr@ku.edu.tr