Koç Üniversitesi Etik Kurulları, Koç Üniversitesi’nde ve/veya Koç Üniversitesi mensuplarınca gerçekleştirilecek tüm araştırmaların evrensel etik ilkeler çerçevesinde tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi ve ilişkili diğer konularda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve araştırma süreçlerinde gönüllülerin haklarının korunmasına hizmet eder.

İnsan gönüllülerle yapılacak araştırmalar için başvuru algoritması:

Pembe taralı alan içindeki araştırmalar için Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. 

TÜBİTAK ETİK KURUL YÖNLENDİRME ŞEMASI Bilgi için lütfen tıklayınız

 

Klinik Araştırmalar Karar Ağacı  

1)Çalışma insan gönüllülerin katılımını içeriyor mu?

2)Gönüllüler prospektif olarak bir müdahale koluna atanıyor mu? Bir kontrol grubu var mı?

3)Çalışma, müdahalenin gönüllüler üzerindeki etkisini inceleme amaçlı olarak mı planlanıyor?

4)İncelenen etkinin sağlıkla ilişkili bir biyomedikal ya da davranışsal çıktısı var mı?

Cevaplarınız evet ise Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda incelenmelidir.

Cevaplarınız hayır ise Klinik Araştırma değildir.

Bilgi için lütfen tıklayınız

 

KÜ ETİK KURULLAR


 

KÜ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU Başvuru için lütfen tıklayınız.

KÜ BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU Başvuru için lütfen tıklayınız.

KÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU Başvuru için lütfen tıklayınız.

KÜ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU Başvurusu için lütfen tıklayınız.

 

KU ETİK KURULLAR SEKRETERYASI  


Başvuru ve Yazışma Adresi                                                                                                                                      

Tuğçe KARAKAŞ
Koç Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer İstanbul, TURKEY
Telefon: +90 212 338 1176
Faks     : +90 212 338 1165

İnsan Araştırmaları Etik Kurulları E-mail   :  chr@ku.edu.tr

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu E-mail : hadyek@ku.edu.tr