Koç Üniversitesi Yaz Araştırma Programları Davranış Kuralları Beyannamesi

Koç Üniversitesi Yaz Araştırma Programları ekibi olarak hedefimiz katılımcılara güvenli, hatırlanmaya değer ve eğlenceli bir yaz deneyimi yaşatmaktır. Yaz Araştırma Programları süresince her katılımcının kendi davranışlarından sorumlu olması ve program düzenini bozacak davranışlardan uzak durması beklenmektedir. Tüm katılımcılar aşağıdaki davranış kurallarına uymakla yükümlüdür:

 1. Temel Davranış Kuralları:
 • Her katılımcı kendi hareket ve söylemlerinden sorumludur.
 • Katılımcılar herkese karşı saygılı olmalıdır.
 • Katılımcılar Yaz Araştırma Programları ekibinin tüm yönlendirmelerine uymalıdır.
 • Katılımcıların projeler ilgili sorumlulukları:
  • Sağlıkla ilgili bir gerekçe olmadığı sürece projelere katılım gösterilmelidir.
  • Projelerde düzeni bozacak eylem veya hareketlerden kaçınılmalıdır.
  • Proje öğretim üyesinden izin alınmadığı müddetçe, ders sırasında mobil ve elektronik cihazlar (cep telefonu, dizüstü/tablet bilgisayar, vb.) kullanılmamalıdır.
  • Dersle ilgisi olmayan materyaller (gazete, dergi, roman, vb.) okunmamalıdır.
 • Katılımcıların yurtlar bölgesiyle ilgili sorumlulukları:
  • Koç Üniversitesi Yurt Müdürlüğü Yönergesi* kurallarına uyulmalıdır.
  • Program yetkililerine danışmadan oda değişikliği yapılmamalıdır.
  • Program yetkililerine danışmadan başka bir odada konaklanmamalıdır.

Bir katılımcı temel davranış kurallarına uymadığı takdirde uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir:

 • Yaz Programları Koordinatörü tarafından Davranış Kuralları Beyannamesi katılımcıya hatırlatılarak daha doğru bir davranışa yönlendirilir.
 • Davranışın tekrarlanması/sürmesi durumunda sözlü uyarının yanı sıra katılımcının velisi/vasisi ile iletişime geçilir.
 • Bahsi geçen sorunun veliye/vasiye yapılacak ikinci bir telefon görüşmesini gerektirecek noktaya gelmesi durumunda, Program Koordinatörüne katılımcının programdan erken ayrılmasını isteme hakkı doğacaktır.
 1. Kesinlikle Yasaklanan Davranışlar:

Katılımcı:

 • Kasıtlı olarak program akışını bozmamalıdır.
 • Davranış kurallarına uymayı reddetmemelidir.
 • Küfürlü/uygunsuz söylemlerde bulunmamalıdır.
 • Okula/başka kişiye ait bir malı çalmamalı, bir mala zarar vermemeli ve bu konuda sorumsuz davranmamalıdır.
 • Kendisinin ya da diğer katılımcıların ve/veya çalışanların hayatını ve güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunmamalıdır.
 • Bir kişiye bedensel ve/veya zihinsel olarak zarar verebilecek herhangi bir uygunsuz eylem ve/veya söylemde bulunmamalıdır.
 • Korkutma, tehdit, şiddet, taciz, cinsel taciz ve/veya saldırı unsuru içeren herhangi bir davranışta bulunmamalıdır.
 • Yasal olmayan madde ve/veya alkol bulundurmamalı ve/veya tüketmemelidir.
 • Silah bulundurmamalıdır: Başkalarına zarar verebilecek ve başka bir kişiyi kendi güvenliği konusunda şüpheye düşürecek her bir cisim silah olarak kabul edilir.

Bir katılımcı kesinlikle yasaklanan davranış kurallarına uymadığı takdirde uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir:

 • Öncelikli olarak katılımcının velisi/vasisi ile iletişime geçilir.
 • Katılımcının yanında bir program yetkilisi bulunmadığı ve/veya ailesinin izniyle kampüs dışında bulunduğu sürelerde yasal olmayan madde ve/veya alkol tükettiği tespit edilirse velisi/vasisi derhal bildirilecek ve katılımcının programdan ayrılması istenecektir.
 • Bir katılımcının herhangi bir zamanda gerçekleşen bir davranışı hem kendinin hem de çevresindeki insanların güvenliğini tehlikeye atıyorsa velisi/vasisi derhal bilgilendirilecek ve katılımcının programdan ayrılması istenecektir.

Önemli Notlar:

 • Yukarıda belirtilen kural ve yaptırımlar haricinde; tüm katılımcıların Koç Üniversitesi’nin “Sınıf Davranış Kuralları” ve “Öğrenci Davranış Kuralları” ile “YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” kurallarına tabi olduğu unutulmamalıdır.