Kurul Üyeleri;

  • Rektör Yardımcısı,
  • PYO Direktörü,
  • Girişimcilik ve Akademik Danışmanlık Direktörü,
  • Teknoloji Transfer Koordinatörü,
  • Buluşçunun Bağlı Olduğu Fakülte Dekanı

Kurul Kapsamında;

  • Buluş bildirim formları, hem patentleme kriterleri hem de ticarileşme potansiyeli açısından değerlendirilir.
  • Patent portföyü değelendirilir ve yenileme/ülke geçişi zamanı gelen patentler hakkında bütçe de göz önünde bulundurularak aksiyon planı oluşturulur.
  • Güncel konular görüşülür.