ÖĞRETİM ÜYESİ

BÖLÜM

PROJE ADI

PROJE AÇIKLAMASI

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Erdem Psikoloji Ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde yakın ilişkiler (arkadaşlıklar ve romantik ilişkiler) Ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde yakın ilişkiler (arkadaşlıklar  ve romantik ilişkiler): Bu araştırma projesinde ergenlerin ve erken yetişkinlik döneminde gençlerin arkadaşlık ilişkilerini devam ettirmeye dönük davranışları ve romantik ilişki süreçlerinin ilişki doyumu, esenlik ve akıl sağlığına etkisi araştırılacaktır.
Gençlerde suça sürüklenme ve akıl sağlığı Gençlerde suça sürüklenme ve akıl sağlığı: Bu araştırma projesi, üç ayrı adımdan oluşan, hem kalitatif hem de kantitatif yöntemleri kullanan bir çalışmadır. araştırmanın genel amacı, suça sürüklenen gençlerin cezaevine girmelerinin ardından yakın ilişkilerindeki değişimi incelemek ve ilişkisel ihtiyaçları belirlemek ve gençlerin akıl sağlığını geliştirmeye dönük etkili  ve kanıta dayalı müdahale yöntemlerini araştırmaktır.
Zararlı madde kullanımı, etiketleme ve kardeş ilişkiler Zararlı madde kullanımı, etiketleme ve kardeş ilişkileri: Bu araştırma projesi, alkol ve madde kullanım bozukluklarını sistemik açıdan inceleyen 5 ayrı fazdan oluşmaktadir. Araştırma, deneysel yöntemin yanı sıra anket çalışmasından oluşmaktadır.
Doç. Dr. Tilbe Göksun Psikoloji Dil ve Düşünce Etkileşimi Dil ve Biliş Laboratuvarında, dil (multimodal – jest ve konuşma) ve düşünce etkileşimini birçok bilişsel alanı kapsayarak çalışıyoruz. Farklı örneklem ve yaş grupları ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca çocukların erken dil ve bilişsel gelişimlerini göz izleme ile, ebeveyn-çocuk arasında ilişkilere bakarak, standardize testeler ve deneyler inceliyoruz. Bu alanlarda yapılan çalışmalar için proje asistanları katılımcılara deneyin uygulanması, veri kodlama ve analizi kısımları ile yeni çalışmaların oluşturulması kısmında yardımcı olacaktır.
Doç. Dr. Aykut Erdem Bilgisayar Müh. 360° Görüntülerin/Videoların Derin Öğrenme Tabanlı Analizi Öğrenci sanal gerçeklik için üretilen 360° görüntü/video içeriklerinin işlenmesine yönelik zorlukları öğrenecek ve bu veri türü için özel olarak önerilmiş olan derin yapay sinir ağı mimarileri üzerinde çalışacaktır.
Öğrenilmiş Önsel Görüntü Dağılımları ile Anlamsal Görüntü Düzenleme Öğrenci Çekişmeli Üretici Ağların (Generative Adversarial Networks) verilen bir görüntü üzerinde anlamsal değişiklikleri yaparak nasıl değiştirilebileceğini öğrenecektir.
Prof. Dr. Özgür Müstecaplıoğlu Fizik Kuantum Biyolojik ve Enerji Sistemlerinin Kuantum Simulasyonları Öğrenciler kuantum fiziğinin temellerini ve biyolojik ve enerji sistemlerindeki rolünü gözden geçireceklerdir.
Öğrenciler matlab, python, c, fortran veya mathematica kullanarak kuantum biyolojisi ve enerji sistemlerine uygulanabilir bazı temel sayısal simülasyon yöntemlerini öğreneceklerdir.
Öğrenciler çalışma raporları yazarak, araştırma tartışmalarına katılarak, araştırma grubu toplantılarına katılıp çalışmalarını sunarak, rapor yazma ve sunumlarla ilgili temel becerilerini geliştireceklerdir.
Doç. Dr. Özlem Altan Uluslararası İlişkiler Uluslararası Kalkınma Projelerinin Saha Uygulamaları: Söylem ve Gerçekleşen Öncelik ve Stratejiler Bu araştırma projesinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü’nün son on yılda uygulamaya koyduğu projeler ele alınacaktır. Araştırmanın amacı, küresel olarak üzerinde anlaşılan kalkınma hedeflerinin nasıl uygulandığını, projelere nasıl tercüme edildiğini ve bu projelerde amaçların, araç stratejilerin ve hedef kitlelerin nasıl belirlendiğini, kaynak dağılımının nasıl yapıldığını tespit etmektir. Bu kodlama sonucunda, bu değişkenler üzerinden ortaya çıkan resmin tespiti, uygulama ile hedefler arasındaki bağlar ortaya çıkarılacak, kurumsal önceliklerin tespit edilmesi mümkün olacak ve kaynak dağılımları özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları bağlamında değerlendirilecektir.
Projede UNDP sayfasından çekilmiş olan projelerden oluşan bir veritabanında her proje için, proje sayfalarında yazılı bilgiler üzerinden, şu veriler kodlanacaktır:
a. Projedeki öncelikli sürdürülebilir kalkınma amaçları
b. Proje stratejileri ve araçları
c. Hedef ve ortak kitleler
d. Hedef sayısı
Aynı zamanda her proje için iki proje dökümanı bir dosyaya kaydedilecektir.
Doç. Dr. Metin Sezgin Bilgisayar Müh. Akıllı Arayüzler Lab Yapay zeka, her alanda olduğu gibi eğitim alanını da dönüştürücü bir rol üstlenmiştir. Eğitim içeriğinin demokratikleşmesi ve herkesin eğitime eşit ulaşması için kullanabileceğimiz bir araç olmuştur. Akıllı Arayüzler Lab’i olarak, bu fırsatı birçok paydaş ile olan iletişimimiz ile birleştirerek, programlama, fen bilimleri ve tasarım dersleri için yapay zeka arayüzleri tasarlamaktayız.
Üniversite programında, iki tip proje geliştirilecektir:
1. Programlama, fen bilimleri ve tasarım derslerini dönüştürme niteliğinde olacak akıllı arayüz uygulamalarının geliştirilmesi, (Örneğin, müzik ve programlamayı birleştiren ve oldukça ucuz bir maaliyet ile dağıtımı gerçekleştirilebilecek bir ürünün tasarlanması: https://budgi.es/ )
2. Bu uygulamaların geliştirilmesi için bilişim teknolojisi öğretmenlerinin de rahatça kullanabileceği program tasarlama kütüphanelerinin oluşturulması. (Örneğin, Kart-ON projesi için yeni bir program bloğu ve bu programın çıktısını kolayca oluşturabilecekleri bir arayüzün üretilmesi. https://karton.ku.edu.tr/ )
Gözünde Canlandırma Oyunu Bu projede büyük oranda yazıya dayalı bir oyun geliştirilecek. Bu oyun için Ben Wander
tarafından yapılmış olan A Case of Distrust oyunu benzer bir örnek olarak görülebilir. Oyunun amacı
oyuncunun oynamakta olduğu karakterin bulunduğu mekanın detaylarını basit görseller ve ayrıntılı bir
hikaye anlatımı ile gerçekçi bir şekilde gözünde canlandırabilmesidir. Bu oyun hayal edilen sahnelerin
detaylarının gözde canlandırılabilmesini kolaylaştıran bir araç olarak kullanılacaktır ve bu araç gelecekte
yapılacak başka bir çalışmanın deney aracı olarak kullanılmak üzere hazırlanacaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet C. Onbaşlı Elekt&Elektronik Müh. Spintronic çip tasarımı ve doğrulama
Prof. Dr. Kerem Pekkan Makine Müh. Tıbbi görüntü analizi ve 3D rekonstrüksiyon araçlarının geliştirilmesi Öğrenciler laboratuvarımızda geliştirmekte olduğumuz medikal goruntüleme programlarına destek vereceklerdir. Çalışma alanımız kalp damar hastalıklarıdır. Özellikle matlab ve phyton bilgisi gerekmektedir.
Biyomedikal Mühendisliğinde Hesaplamalı Modelleme Öğrenciler laboratuvarlarımızda devam eden kalp damar modelleme çalışmalarına destek vereceklerdir. Ayrica tibbi cihaz tasarimi ile ilgilendigimiz konularda yardimci olacaklardir.
Kan hücresi mekaniği ve kardiyovasküler cihaz tasarımı Bu projede öğrenciler tibbi cihazlar icinden akan kan hucrelerinin mekanigini inceledigimiz, ileri mikroskoplar kullanarak goruntuledigimiz çalışmalara destek olacaklardir.
Prof. Dr. Hakan Ürey Elekt&Elektronik Müh. Yapay zeka kullanarak sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirilmesi Stajyer öğrenciler Prof. Hakan Urey’in laboratuvarında (mems.ku.edu.tr) değişik araştırma projelerinde çalışacaktır.
Doç. Dr. Çiğdem G. Demir Bilgisayar Müh. Derin Öğrenmeye Dayalı Medikal Görüntü Analizi Son yıllarda derin öğrenme alanında kaydedilen gelişmelerle beraber, medikal görüntü analizi tüm dünyada giderek artan şekilde ilgi gören bir araştırma alanıdır. Bu alanda yapılan araştırma çalışmaları, medikal görüntüler için nicel ölçütlere dayanan akıllı bilgisayar modelleri tasarlamayı ve geliştirmeyi amaçlar.
Araştırma grubumuzda, farklı türde medikal görüntülerin segmentasyon ve sınıflandırmasını otomatik yapan ve yapay zeka ve makine öğrenmesi prensiplerine dayanan yenilikçi algoritma tasarlama ve geliştirme üzerine çalışmalarımız bulunmaktadır. Yaz Araştırma Programında, bu konulara ilgi duyan lisans öğrencilerinin bu heyecan verici alanı tanıma ve medikal görüntü analizi için derin öğrenme algoritmaları tasarlama ve kodlama konusunda çalışma fırsatları olacaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Asım Evren Yantaç MAVA Sanal Gerçeklikte İç Mekan Deneyimleri Geliştirme Bu projede, kullanıcı deneyimi araştırmalarını destekleyecek 3B sana iç mekanlar inşa ediyoruz. Çalışmanın kapsamı; fikir oluşturma, spekülatif tasarım, beyin fırtınası, reference boards ve moodboards oluşturma, 3B modelleme, VR deneyimine uygulama ve programlamayı kapsıyor. Çalışmaya katılan öğrenciler ekibin bir üyesi olacak ve proje içinde farklı görevler alacak. Ekip toplantıları Zoom aracılığıyla haftada 3 kez yapılacak ve çalışmalar uzaktan yapılacaktır. Gerekli görülürse laboratuvarda birkaç kez fiziksel toplantı yapılabilir.
VR’de İşbirliği için Saha Çalışması Bu proje, çeşitli profesyonellerin işbirliğine dayalı VR platformlarında nasıl birlikte çalıştıklarının sürekli bir analizidir. Araştırma, odak gruplarının, çalıştayların, profesyonel ağların ve ortak tasarım oturumlarının organizasyonunu ve yönetimini içerir. Öğrencilerden bu etkinliklere katılmaları ve etkinlikler sırasında yönetim, iletişim ve dokümantasyona yardımcı olarak projeyi desteklemeleri beklenmektedir. Öğrencilerin, Altspace, VRChat, Rec Room, Glue, Arthur ve açıklanacak diğerleri dahil olmak üzere çeşitli çok kullanıcılı VR platformlarını indirme, kurma ve kullanma konusunda kabul edilebilir düzeyde yetkin olmaları gerekecektir. Bu VR platformlarına erişim, araştırmacı tarafından öğrencilere sağlanacaktır.
Prof. Dr. Aylin Küntay Psikoloji Bebeklerin sosyal, bilişsel ve dilsel gelişimi Bebeklerin ve küçük çocukların bilişsel ve sosyal gelişimini incelediğimiz birden fazla projemiz bulunmaktadır. Stajyerlerin şu sorumlulukları alması beklenmektedir: Zoom gibi çevrimiçi ortamlarda çocuklarla çalışma yürütmek, ailelerle ve anaokulları ile iletişime geçmek, literatür taraması yapmak, uyaran hazırlamak, veri kodlamak.
Anaokulu yaşı çocuklarında uzamsal algıyı geliştirme
Prof. Dr. Barış Tan İşletme / Endüstri Müh. Gözetimli Öğrenme ile Üretim Sistemlerinin ve Tedarik Zincirlerinin Tasarımı ve Kontrolü Bu projenin amacı üretim sistemlerinin ve tedarik zincirlerinin tasarım ve kontrolü için genel bir yöntemin geliştirilmesidir.  Öncelikle verilen bir sistem bileşeninin çıktı akış özelliklerini girdi akış özelliklerine bağlı olarak verecek bir işlev gözetimli öğrenme yöntemi ile bulunacaktır.  Ayrık-zaman simülasyonu öğrenme algoritmasının kullanacağı eğitim veri setinin oluşturulmasında kullanılacaktır.   Bu şekilde incelenen sistem bileşenleri farklı şekillerde bir araya getirilerek değişik üretim sistemlerinin ve tedarik zincirlerinin tasarımında kullanılabilecek performans ölçütlerinin belirlenmesinde kullanılacaktır.   Üretim sistemlerinde ve tedarik zincirlerinde parça girişinin ve stok seviyesinin kontrolü problemleri de makine öğrenme ve benzetim yöntemleri ile incelenecektir.
Doç. Dr. Alptekin Küpçü Bilgisayar Müh. Parça Zinciri Kriptoloji, Güvenlik ve Gizlilik Araştırma Grubumuzun güncel projelerine dahil olacak ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizle birlikte dünya çapında araştırmaların parçası olacaksınız. Ayrıca haftalık grup toplantılarımıza katılıp, kendi çözümlerinizi sunacak ve takımın bir parçası olarak hissedeceksiniz.
Kriptografi Kodlama
Güvenli Bulut
Kriptoloji ve Oyun Kuramı
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Doğan Elekt&Elektronik Müh. Takip edilebilir derin öğrenme modelleriyle görüntü iyileştirme ve restorasyon algoritmaları geliştirme Burada görüntü iyileştirme ve restorasyon problemine odaklanıyoruz. Derin öğrenme (DÖ) modelleri, görüntü iyileştirme ve restorasyon için tercih edilen yöntem haline geldi. Bununla birlikte, DÖ devriminden önce, yerel olmayan araçlar ve BM3D gibi yerel olmayan görüntü restorasyon yöntemleri, alandaki baskın algoritmalardı. Burada amaç, DÖ’yü yerel olmayan algoritmalarla uzlaştırmak ve yeni nesil güçlü görüntü geliştirme ve restorasyon yöntemleri bulmaktır. Alt konular şunları içerir, ancak sadece bunlarla sınırlı değildir:
§ İmge / video örnekleme ve süper çözünürlük
§ İmge / video gürültü giderme
§ İmge içboyama
§ İmge / videoda seçikleştirme
§ İmge / videoda düşük görünürlüğü iyileştirme
Dr. Öğr. Üyesi Merih Angın Uluslararası İlişkiler IMF Karar Verir, Makine Öğrenir: Uluslararası Örgütlere Yapay Zeka Yaklaşımı “Tarihin en güçlü uluslararası kurumu” olarak kabul edilen Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), en güçlü ortaklarının temsilcisi olduğu sıklıkla tartışılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin ve/veya G5 ülkelerinin stratejik müttefikleri her zaman IMF’den daha iyi koşullarda borç alırken, düşük gelirli ülkelere borç verildiğinde programların düzenlenmesi konusunda kontrolün IMF teknik takımında olduğuna dair yaygın inancın aksine bu proje, IMF program tasarımı üzerinde etkisi olan tüm aktörleri hesaba katan, kapsamlı bir model sunmak için, IMF üzerine geniş bir literatürden yararlanarak yeni bir model geliştirecektir. Aşağıdaki sorular bu araştırmanın merkezinde yer alacaktır: Bir IMF programının şartlarını (kredi boyutu, koşulluluk sayısı ve verilen koşulluluk muafiyetleri) hangi faktörler etkiler? Ve bu faktörler program tasarımını şekillendirmede nasıl rol oynar? Proje, program uygulaması sırasında kredi boyutunu, IMF koşulluluk sayısını ve koşulluluk muafiyet sayısını tahmin etmek için kapsamlı bir makine öğrenme (ML) modeli oluşturarak literatüre önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu model, daha fazla sayıda değişkeni entegre ederek geleneksel istatistiksel modelleri tamamlayacak ve yüksek tahmin doğruluğu sağlayacaktır. Araştırma ayrıca, IMF’nin İcra Kurulu toplantı tutanaklarının otomatik ve hızlı analizi için farklı ülkelerin temsilcileri arasındaki ittifakları ve G5 duruşunu yüksek doğrulukla yakalayabilen, bireysel İcra Kurulu üyesi duygularını fark edebilen, doğal dil işleme (NLP) aracı oluşturacaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Özge Subaşı MAVA Erişim, katılımcı pratikler ve iyi oluş için tasarlamak Tasarımın ve teknolojinin pek de üzerine gidilmeyen konum ve kişileri nasıl etkilediğini araştırdığımız birkaç projemiz var (farklı yaş grupları için nasıl tasarım yapıyoruz? Farklı yetenekler için tasarım? Farklı coğrafyalar için?) Stajyerlerden geldiği bölüme göre çalışmalara aktif katılım, etnografik notlar toplamaları, teknoloji ve oyun geliştirmeleri literatur araştırması ve kodlama yapmaları bekleniyor (üzerinize düşeni yapmak için eğitileceksiniz)
Örnek Proje 1: Veri toplama ve çevrimiçi anketler, grafikler hazırlama, film cekimi dahil olmak üzere ortamlarınızda (dijital veya fiziksel) erişilebilirliğin sosyal yönleri üzerinde çalışacaksınız.
Örnek Proje 2: Öğrenciler için “yaş” ın nasıl tanımlandığı üzerinde çalışacaksınız (ileri yaşlı öğrenci olmak?). Bu sanatsal bir proje olarak tamamlanabilir.
Örnek Proje 3: Türkiye’deki paylaşim pratikleri için çalışacaksınız, topluluk yaşamı için -bireysel olmayan- hangi ürünler var? Neler olabilir?
Prof. Dr. Alper Kiraz Fizik Optik mikroskopide derin öğrenme Optik mikroskopi ile elde edilen görüntülerin segmentasyonu için Python dilini kullanarak derin öğrenme teknikleri kullanılacaktır.
Doç. Dr. Reşat Bayer Uluslararası İlişkiler Milletlerarası Zaman Serisi Olağanüstü Hal Durumları Veri Kümesi (1945-1990) Bu proje, 1945-1990 yılları arasındaki Olağanüstü Hal (OHAL) olayları için veri toplama üzerinedir. OHAL ilanlarının, uygulamalarının ve sonlandırılmasının, yerel ve uluslararası belirleyicilerini ve sonuçlarının inceleyen daha geniş bir araştırmanın parçasıdır.
Bir dizi gazete verisinin elle kodlanmasını içerir. Gazete içerikleri, OHAL’in ülkesi, OHAL’in tarihi, OHAL’i tetikleyen krizin türü, OHAL’in ulusal/bölgesel coğrafi kapsamı ve OHAL’in sona erme tarihi ile ilgilidir. Kodlama prosedürleri ve eğitimi, araştırmacıları teoriye dayalı ve metodolojik olarak ölçülebilir, disiplinler arası bir veri kümesi oluşturma konusunda donatacaktır.
Devletlerarası Barış Öğrenciler, çeşitli ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri ve barışın seviyesini belirlemeye çalışacaklar, aynı zamanda soysal bilimlerde kavramlaştırma ve ölçme hakkında deneyim kazanacaklardır.  Bu bağlamda veri bulacak, kodlayacak ve analiz edeceklerdir.  Konularla ilgili okumalar olacaktır.
Doç. Dr. Erdem Yörük Sosyoloji Makine öğrenmesi ve doğal dil işleme kullanarak haberlerden olay bilgisi toplama Projemiz doğal dil işleme, metin madenciliği, makine öğrenmesi/derin öğrenme, büyük veri ve veri bilimleri teknikleri kullanarak haberlerden olay bilgisi toplayacak yazılım araçları geliştirmeyi hedeflemektedir. Gelişmekte olan ülkelerden olan Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Meksika’dan toplanan İngilizce, İspanyolca ve Portekizce haberleri analiz etmekteyiz. Üzerine çalıştığımız problemler veri toplama ve yönetme, metin sınıflandırma ve bilgi çıkarımıdır. Stajer adaylarının projemizle ilgili kavramları ve yöntemleri öğrenmelerini ve kullanmalarını beklemekteyiz. Projemiz büyük ölçekli bir Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) projesi olup, dünya çapında yüksek kaliteli çalışmalar üretmektedir. Daha ayrıntılı bilgileri proje web sayfamızda (https://emw.ku.edu.tr/) bulabilirsiniz. Bu pozisyon projemizin ikinci iş paketi olan WP2 kapsamındadır.
Sosyal medya verisi ve yapay zeka teknikleri kullanarak toplumu anlamak Projemiz doğal dil işleme, metin madenciliği, makine öğrenmesi/derin öğrenme, büyük veri ve veri bilimleri teknikleri kullanarak sosyal medya verisinden toplumdaki düşünceleri toplayacak yazılım araçları geliştirmeyi hedeflemektedir. Üzerine çalıştığımız problemler veri toplama ve yönetme, metin sınıflandırma ve bilgi çıkarımıdır. Stajer adaylarının projemizle ilgili kavramları ve yöntemleri öğrenmelerini ve kullanmalarını beklemekteyiz. Projemiz büyük ölçekli bir Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) projesi olup, dünya çapında yüksek kaliteli çalışmalar üretmektedir. Daha ayrıntılı bilgileri proje web sayfamızda (https://socialcomquant.ku.edu.tr/) bulabilirsiniz. Bu pozisyon projemizin hesaplamalı sosyal bilimler araştırmaları ile ilgili kısmıdır.
Prof. Dr. Ayşegül Özsomer İşletme Reklamlar tüketicilerin Korona ile uyumlu sağlık davranışlarını arttırabilir mi? 2020 yılının Mart ayında, SARS-COVID-19 virüsü nedeniyle küresel bir salgın ilan edildiğinden dünya sarsıldı. Bu proje, marka reklam mesajlarının sosyal açıdan sorumlu sağlık davranışları (sosyal mesafe, maske takma ve el yıkama) üzerinde potansiyel etkilerini araştırıyor. Reklamlar,arzulanan, COVID-19 sağlık davranışlarını teşvik etmede ve dolayısı ile sosyal faydayı teşvik etmede rol oynayabilir mi?
Doç. Dr. Tuğba B. Önder Tıp Kanser hücrelerinin ilaç cevabını düzenleyen epigenetik mekanizmalar Laboratuvarda yürümekte olan çalışmaların temel prensiplerinin online olarak paylaşılacak, laboratuvar toplantıları, makale tartışmaları ve dersler ile uzaktan çalışmalara katkı sağlanacaktır.
Dr. Mehmet Fatih Ulu İşletme Afetler ve Finansal Kararlar Bu projede, afetlerin, özellikle iklim şoklarının finansal karar alma üzerindeki etkisini anlamayı planlıyoruz. Bu projede Merkez Bankası, Devlet Meteoroloji Kurumu ve Afetler ve Acil Durum Başkanlığı verilerini kullanmayı planlıyoruz. Öğrencinin verileri toplamamıza, temizlememize ve şekillendirmemize ve ayrıca STATA kullanarak bazı analizler yapmamıza yardımcı olmasını bekleyeceğiz.
Ticaret Şokları ve Yurtiçi Fiyatlar Bu projede, uluslararası ticaret şokları ile yurt içi fiyatlar arasındaki bağlantıyıı anlamak istiyoruz. Ürün seviyesinde fiyat verileriyle birlikte uluslararası kuruluşlardan alınan verileri kullanmayı planlıyoruz. Öğrencinin verileri toplamamıza, temizlememize ve şekillendirmemize ve ayrıca STATA kullanarak bazı analizler yapmamıza yardımcı olmasını bekleyeceğiz.
Prof. Dr. Ahmet İçduygu Mirekoç Zorunlu Göç Kaynak Merkezi Zorunlu Göç Kaynak Merkezi (FMRC) Türkiye’de ve bölgedeki Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin güvenilir ve doğru kaynakları bir araya getiren online bir platformdur.  Merkez herkese online ve ücretsiz erişim sağlar – yani; bireysel araştırmacılar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, politika yapıcılar ve yerinden edilmiş kişiler gibi mülteciler ve zorunlu göç ile ilgili konularda bilgi almak isteyen herkese açıktır. FMRC’nin öncelikli amacı alanında çalışan tüm aktörlerin araştırma kapasitesini artırmak ve zorunlu göç sorununu ele alan sivil toplum, akademi ve uluslararası kuruluşlar arasında kurumlar arası iletişimi arttırmaktır. Aynı zamanda bilgi kirliliğini önlemek ve alanında halihazırda mevcut olan aşırı bilgi paylaşımını düzenlemeyi amaçlamaktadır.
Endüstrileşme-Sonrası Kentler Avrupa Üniversitesi “The European University of Post-Industrial Cities (UNIC)” (Endüstrileşme-Sonrası Kentler Avrupa Üniversitesi) projesi sekiz proje ortağı üniversitenin, içinde bulundukları şehirler ile “sosyal etki ve toplumsal etki için hareketlilik” ilkesi çerçevesinde iş birlikleri kurmasını ve ortak hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmasını amaçlamaktadır. Projenin ana temaları sanayileşme sonrası kent sakinlerinin refahına katkıda bulunmak; üniversite yaşamı da dahil olmak üzere şehirler bağlamında sosyal kapsayıcılığı teşvik etmek; ve toplumsak etki sağlamak için eğitim ve araştırma olanakları sağlamaktır. Bu bağlamda proje, kentlerin iyi yönetişimi için, üniversiteler ile belediyeleri bir araya getirmeyi planlamaktadır.
Göç Konusunda Sürekli Raporlama Sistemi Bu proje raporu, OECD Uzman Göç Grubunun Yıllık Toplantısı için hazırlanacak ve 2019-20 yıllarında Türkiye’nin karşı karşıya olduğu uluslararası göç ve iltica konularının spektrumunu gözden geçirecektir. Bu çalışma, uluslararası göç ve iltica akışları ile ülkedeki göçmen, sığınmacı ve mültecilerin stokları hakkında temel istatistiksel verileri sunmayı ve bunları kısaca yorumlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, uluslararası göç ve iltica konularıyla ilgili araştırmalarda çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, politika yapıcılar, akademisyenler ve araştırmacılar için bir rehber olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır.
Prof. Dr. Çağatay Başdoğan Makine Müh. Robotik bir manipülatör kullanarak alma ve yerleştirme görevinin simülasyonu Öğrenciler, sanal bir robotik manipülatör ile alma ve yerleştirme simülasyonları gerçekleştirmek için ROS (robot işletim sistemi) kitaplığı ve Gazebo grafik simülatörü ile çalışacaklar.
Prof. Dr. Nazlı Baydar Psikoloji Eşler Arasında Çatışma Çözümü Süreçlerinin Güçlendirilmesi Önerilen projenin iki amacı vardır: (1) eşler arasında sıklıkla görülebilecek olan çatışmaların gelişim süreçlerini incelemek; olumlu gelişen ve çözümlenebilen; veya olumsuz gelişen ve çözümlenemeyen (tırmanan) çatışmaların yordayıcılarını belirlemek; ve (2) çatışmaların olumlu çözümünü destekleyecek etkin ve kültüre uygun müdahaleler geliştirip yaygın kullanıma hazırlamaktır. Türkiye’de boşanma oranları Avrupa ülkeleri ve ABD’ye göre düşüktür. Toplulukçu bir kültürün hakim olmasından dolayı aile birliğine verilen yüksek değer, ataerkil aile yapısında kadının üstlendiği en önemli rollerin eş ve anne rolleri olarak görülmesi, kadınların eğitim düzeyinin ve iş gücüne bağlılığının düşük olması gibi etkenler, çatışma düzeyi yüksek olsa bile eşlerin boşanmaktan kaçınmasına neden olmaktadır. Bu durumda, tırmanan ve çözümlenemeyen çatışmaların olumsuz sonuçları daha da derinleşebileceğinden, olumsuz çatışmaların önlenmesi ve olumlu çatışma çözme becerilerinin geliştirilmesi daha da önem kazanır. Eşler arası çatışmaların nedenleri, çatışma tipleri, çatışmalarda kaçınılması gereken yaklaşımlar gibi konular batı ülkelerinde sıklıkla çalışılmıştır. Ancak, ailelerin işleyişi ve bireylerin etkileşimleri kültüre bağlı süreçler olduğundan, bu çalışmalar Türkiye’deki ailelerin çatışma süreçlerini anlamak için yeterli olmamaktadır. Türkiye’de yakın geçmişte yapılmış çalışmalar vardır ancak bunların bazı eksikliklerini giderecek kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Örneğin, çalışmaların pek çoğu küçük ölçeklidir, örneklemleri temsili değildir, farklı kültürel bağlamlarda yaşanan çatışmaları incelemek amacıyla geliştirilmiş kavramsal çerçeveleri ve ölçüm araçlarını kullanmaktadır.Önerilen proje, eşler arası çatışmaları kültürel ve toplumsal bağlam içerisinde; bireysel, eşler arası, aile ve geniş aile etkenlerini bütüncül bir yaklaşımla çalışmayı hedeflemektedir. Kullanılacak olan kavramsal çerçeve, Aile Sistemleri kuramının genel yaklaşımını benimsemekle birlikte, bireysel düzeydeki bilişsel, davranışsal ve duygusal süreçleri ve toplumsal/kültürel düzeydeki etkenleri de sentezlemektedir. Bu proje, bir nicel çalışma, bir nitel çalışma ve iki müdahale programını kapsayan uygulamalı bir çalışmayı kapsamaktadır. Nicel çalışma, ulusal düzeyde temsili olan bir örneklem ile aile içi çatışmalara odaklı boylamsal bir veri tabanı geliştirecektir. Bu veri tabanının analizleri, çatışma süreçlerini, bu süreçlerin yordayıcılarını ve sonuçlarını incelemeye yönelik olacaktır. Nitel çalışma Türkiye’nin 6 ilinden 54 aile ile yapılacaktır. Bu aileler farklı çatışma süreçleri yaşamakta olan ailelerden, nicel çalışma verilerine dayanılarak seçilecektir. Nitel çalışmanın amacı, ailelerin çatışma süreçlerini öznel bakış açısından anlamak, kullandıkları çatışma çözme yaklaşımlarını incelemek, çatışma konusunda konuşurken kullandıkları dili belirlemek ve çatışma sırasındaki öznel deneyimlerini öğrenmektir. Bu çalışmaların ürünü olarak iki ayrı müdahale programı geliştirilecektir. Önleyici müdahale programı çatışmaları tırmanmamış eşler için küçük gruplar için geliştirilecektir. İyileştirici müdahale programı ise çatışmaları çözümlenememiş ve tırmanmış olan çiftlere çift terapisi formatında uygulanacaktır. Her iki müdahale programının da tamamen yapılandırılmış olması, deneysel tasarım ile uygulanması, etkinliğinin nicel olarak değerlendirilmesi ve sürecinin nitel olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bu şekilde her iki müdahale programı da yaygın uygulamaya hazır olacaktır. Sonuç olarak önerdiğimiz proje, eşler arası çatışmaların çalışılmasına kuramsal katkıda bulunacak, ulusal düzeyde boylamsal verilerle bu alandaki temel araştırmalara önemli bir katkı yapacak ve bilimsel bilgi birikimini kullanarak etkin ve kültüre duyarlı müdahale programları geliştirecek, bu şekilde toplumsal esenliğe katkıda bulunacaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Güney Bilgisayar Müh. Harabenin İzini Sürmek: Sagalassos’taki Antik Yapıların Yıkılma Sürecini Modellemek Seed projesi
Dr. Öğr. Üyesi Aykut Coşkun MAVA Zaman temelli etkileşim biçimlerini kullanarak günlük hayat objelerinin tasarlanması Bu proje, tasarım ve prototipleme yöntemlerini kullanarak, akıllı gündelik hayat objeleri (örn. matara) ve  kişisel veri (örn. su tüketimi verisi) ile arasındaki yeni ilişkileri keşfetmeyi hedefler. Bu proje kişisel veri ile yeni zaman temelli (zamansallık) etkileşimleri tasarlamayı ve bu etkileşimleri gündelik hayat objelerine uygulamaya odaklanır. Akıllı teknolojiler geliştikçe, akıllı objelerin nasıl bir zeka kazanacakları ve daha onemlisi bu akıllı objelerin nasıl ve hangi formda kullanıcıyla iletişime geçeceği bilinmemektedir. Bu araştırma alanında, bu proje bir seri gündelik hayat objeleri tasarlayarak, zamansallık ile son-kullanıcı ile iletişime geçmenin yeni yöntemlerini araştırmayı amaçlar.
Gelişimsel gerilik yaşayan çocukların erken yaşta gelişimsel süreçlerine ve terapi süreçlerine ev ortamında katkı sağlamak için hayat rutinlerine uygun ve aile merkezli yeni terapi yaklaşımları keşfetmek. Projenin genel amacı; gelişimsel gerilik yaşayan çocukların erken yaşta evde terapiye ve gelişim süreçlerine devam edebilmeleri için yaratıcı ve akılcı çözümler geliştirmek. Bunu yaparken de psikoloji ve tasarım alanlarının getirmiş olduğu perspektifleri yenilikçi bir yaklaşımla bir araya getirebilmek önemlidir.Proje, fizyoterapistlere ve pediatristlere gelişimsel gerilik yaşayan çocukların ailelerine daha iyi bir terapi yaklaşımı ve tedavi süreci uygulamak için veri fırsatları sunmayı ve böylece 0-3 yaş arası gelişimsel geriliği olan çocukların gelecekte oluşabilecek kalıcı sorunlardan kaçınmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Her çocuğun özel ihtiyaçları ve bireysel terapi yaklaşımlarının olduğunu unutmadan gelişimsel sürecin içinde yer alan bütün paydaşlardan, fizyoterapistler, pediatristler ve aile gibi, farklı verilerin toplanması çocuğun gelişmesi için önemlidir.
Prof. Dr. Murat Tekalp Elekt&Elektronik Müh. Derin Öğrenme ile Görüntü / Video Restorasyonu ve Sıkıştırma Görüntü / video geri yükleme ve sıkıştırma için en yeni algoritmalar uygulanacak ve performanstaki olası iyileştirmeler araştırılacaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Özge Balcı Kimya Üçlü borür bazlı sistemlerdeki reaksiyonların literatür araştırması ve termodinamik modellenmesi Bor tabanlı ileri teknoloji malzemeler içerisinde metal borürler hem bilimsel hem de endüstriyel önemlerinden ötürü oldukça ilgi gören malzemelerdendir. Bu projede, üçlü borür bileşik bazlı sistemlerdeki farklı reaksiyon mekanizmaları literatür araştırması yapılarak incelenecektir. Edinilen bilgiler ardından, farklı uygulamalar için seçilecek olan özel bileşiklerin reaksiyonları yazılım programlarının yardımıyla termodinamik olarak modellenecektir.
Prof. Dr. Deniz Yüret Bilgisayar Müh. Türkçe Dil Deposu (TDD) Bu proje Türkçe doğal dil işleme kaynaklarını interaktif bir şekilde kullanıcılara sunacak bir web sitesi geliştirmektedir. Alt projelerin bir listesi için bkz. http://bit.ly/3tZIDCC. Benzer örnek projeler:
https://www.ldc.upenn.edu
http://www.elra.info/en
http://tools.nlp.itu.edu.tr