KÜ HADYEK – Üyeler

Unvan/Ad/Soyad

Kurum

Etik Kurul’daki Görevi

Prof. Dr. Sedat Hakan Orer KÜ Tıp Fakültesi Başkan
Vet. Hek. Nilhan Coşkun KUTTAM Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Kaya KÜ Tıp Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Efe Soyman KÜ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Üye
Hasbi Kurt Türk Biyoloji Derneği Üye
Doç. Dr. Serkan Kır KÜ Fen Fakültesi Üye
Doç Dr. Güssün Güneş Marmara Üniversitesi Üye
Doç. Dr. Seda Kızılel KÜ Mühendislik Fakültesi Üye

 

KU ETİK KURULLAR SEKRETERYASI 


Tuğçe KAYALAR

Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi

SNA Binası / 207 Numaralı Ofis

Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer İstanbul, TURKEY

Telefon : +90 212 338 11 76

Faks      : +90 212 338 11 65

E-mail: hadyek@ku.edu.tr