1.Proje Çalışmalarının Kuruma Raporlanması

Projelerde Finansal Raporlama ve Teknik Raporlama olmak üzere iki farklı raporlama gerçekleşmektedir. Veri Yönetim Planları ile ilgili bilgilendirmeler ve gelişmeler Teknik Rapor kapsamında veya fon kuruluşunun talebi doğrultusunda projenin bir çıktısı (deliverable) olarak da kurgulanabilir. Bu durumda teknik raporlama sırasında ilgili çıktı gerekiyor ise PI tarafından revize edilebilir.  Gerçekleştirilen her revizyon AVY ekibi tarafından kontrol edilerek onaylanmalıdır.

2.Proje Ek Sözleşmesi

Proje Ek Sözleşmesi Üniversite ile Proje Yürütücüsü arasında, Proje Yürütücüsünün, Fon Sağlayıcı Kuruluş tarafından desteklenen araştırma projesinin yönetilmesi sırasında Projeye ilişkin imzalanan ana sözleşmesinin eki niteliğinde tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi amacıyla karşılıklı olarak imzalanır. Bu Sözleşmeyle, Üniversite’nin Proje Yürütücüsü’ne proje süresince sağlayacağı desteklerin ve proje kapsamındaki yükümlülüklerinin çerçevesi belirlenirken Proje Yürütücüsü ise Sözleşme aracılığıyla veri yönetimi, gizlilik, veri koruma, etik kurallar ve hukuki uyum konularında Proje ve VYP’ye yönelik taahhütlerde bulunmaktadır.

3.Veri Yönetim Planı Uyum Takibi

Proje kabul süreci tamamlanmış ve en az 6 aydır devan eden projelerde, AVY ekibi proje ile ilgili gözden geçirme çalışması yürütebilir. Bu gözden geçirme çalışmasıyla araştırmacının VYP’sinde taahhüt ettiği adımları uygulayıp uygulamadığı tespit edilir ve proje kapsamındaki ihtiyaçları belirlenir. Araştırmacıların planlamalarına uygun olarak ve araştırma projelerinin verimliliğini ve çalışmalarını etkilememek suretiyle, ilgili gözden geçirme süreci yürütülecektir.

4.Açık Veri Paylaşımı

Suna Kıraç Kütüphanesi, üniversitede yürütülen her türlü araştırma projesinden çıkan yayınlara ait araştırma verilerinin depolanması ve yayımlanması için Koç Üniversitesi Araştırma Verileri Arşivi’ni (KU-RDR) araştırmacı ve öğretim üyelerimizin hizmetine sunmuştur.

KU-RDR, verilerinizi açık olarak yeniden kullanılabilir hale getirmeden önce, verilerinizin keşfedilebilirliğini artırmak için bir metadata kalite kontrolü gerçekleştirir. KU-RDR’de yayınlanan her araştırma veri seti, KU yazarlarının ve diğer araştırmacıların sayfada ilgili alıntıyı bulabilmeleri için kalıcı bir URL bağlantısı alır. KU-RDR, 3 yıldan 10 yıla kadar projenin ihtiyacına uygun sürelerle verilerinize erişimi koruyacak ve yedekleme işlemlerini gerçekleştirecektir. Veri seti kayıtları araştırmacının belirlediği Creative Commons açık lisansları ile lisanslanacak, araştırmacının herhangi bir tercihte bulunmaması durumunda arşivin varsayılan ayarı olan Creative Commons Attribution International 4.0 lisansı uygulanacaktır.

Arşivde her bir araştırmacı 50 GB’a kadar büyüklükte veriyi hiçbir ücret ödemeden depolayabilmektedir. 50 GB’den daha büyük veri seti depolama talepleriniz için lütfen openaccess@ku.edu.tr  adresinden Kütüphane ile iletişime geçiniz.