IRB1 2024 Yılı Çalışma Takvimi 

Planlanan Toplantı Tarihi*
Son Evrak Teslim Tarihi* *
 

03.01.2024

17.01.2024

31.01.2024

14.02.2024

28.02.2024

13.03.2024

27.03.2024

10.04.2024

24.04.2024

08.05.2024

22.05.2024

05.06.2024

19.06.2024

03.07.2024

17.07.2024

31.07.2024

14.08.2024

28.08.2024

11.09.2024

25.09.2024

09.10.2024

23.10.2024

06.11.2024

20.11.2024

04.12.2024

18.12.2024

 

27.12.2023

10.01.2024

24.01.2024

07.02.2024

21.02.2024

06.03.2024

20.03.2024

03.04.2024

17.04.2024

01.05.2024

15.05.2024

29.05.2024

12.06.2024

26.06.2024

10.07.2024

24.07.2024

07.08.2024

21.08.2024

04.09.2024

21.09.2024

02.10.2024

16.10.2024

30.10.2024

13.11.2024

27.11.2024

11.12.2024

Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* *Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru sırasında, tüm başvuru formları ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir. Ayrıca başvuru belgelerinin kayıtlı olduğu 1 (bir) CD de Etik Kurul Sekretaryası’na iletilmelidir.

Islak imzalı olarak teslim edilmeyen başvuru dosyaları toplantı gündemine eklenmeyecektir.

CHR Office

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç University Committee on Human Research

chr@ku.edu.tr