Koç Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu – Üyeler

Unvan/Ad/Soyad

Kurum

Etik Kurul’daki Görevi

Prof. Dr. Sedat Hakan Orer KÜ Tıp Fakültesi Başkan
Prof. Dr. Safiye Çavdar KÜ Tıp Fakültesi Üye
Doç. Dr. Zeynep Cemalcılar KÜ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Çetin Çelik KÜ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayda Kebapçı KÜ Hemşirelik Fakültesi Üye
Prof. Nur Centel KÜ Hukuk Fakültesi Üye
Doç. Dr. Baler Bilgin KÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi İlker Kayı KÜ Tıp Fakültesi Üye
Nagehan Uzuner Kanser Savaşçıları Derneği Üye
Tuğçe Uludağ Koç Holding Üye

 

KU ETİK KURULLAR SEKRETERYASI 


Tuğçe KAYALAR

Koç Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer İstanbul, TURKEY
Telefon: +90 212 338 1176
Faks     : +90 212 338 1165