ÖĞRETİM ÜYESİ

BÖLÜM

PROJE ADI

PROJE AÇIKLAMASI

Doç. Dr. Tilbe Göksun Psikoloji Dil ve Düşünce Etkileşimi Dil ve Biliş Laboratuvarında, dil (multimodal – jest ve konuşma) ve düşünce etkileşimini birçok bilişsel alanı kapsayarak çalışıyoruz. Farklı örneklem ve yaş grupları ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca çocukların erken dil ve bilişsel gelişimlerini göz izleme ile, ebeveyn-çocuk arasında ilişkilere bakarak, standardize testeler ve deneyler inceliyoruz. Bu alanlarda yapılan çalışmalar için proje asistanları katılımcılara deneyin uygulanması, veri kodlama ve analizi kısımları ile yeni çalışmaların oluşturulması kısmında yardımcı olacaktır.
Prof. Dr. Özgür Müstecaplıoğlu Fizik Kuantum Biyolojik ve Enerji Sistemlerinin Kuantum Simulasyonları Öğrenciler kuantum fiziğinin temellerini ve biyolojik ve enerji sistemlerindeki rolünü gözden geçireceklerdir.
Öğrenciler matlab, python, c, fortran veya mathematica kullanarak kuantum biyolojisi ve enerji sistemlerine uygulanabilir bazı temel sayısal simülasyon yöntemlerini öğreneceklerdir.
Öğrenciler çalışma raporları yazarak, araştırma tartışmalarına katılarak, araştırma grubu toplantılarına katılıp çalışmalarını sunarak, rapor yazma ve sunumlarla ilgili temel becerilerini geliştireceklerdir.
Prof. Dr. Zeynep G. Canlı İşletme Tüketici Davranışlarında Sürdürülebilirlik ve Gelecek Öz Süreklilik Son yıllarda, sürdürülebilirlik konusu önem kazandı ve dünyayı etkileyen bir sorun olarak kabul edildi. Günümüzde sahip olduğumuz tüketim modeliyle devam edilmesinin zor olduğu anlaşıldı, daha akıllı ve verimli yöntemlere ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Farklı disiplinler, daha sürdürülebilir çözümler bulmak için çaba sarfediyor. Sürdürülebilir davranışı etkileyeceğini düşündüğümüz bir kavram olarak önümüze gelecek-öz süreklilik çıkıyor. Gelecek-öz süreklilik, kişinin şu anki benliği ile gelecekteki benliği arasında algılanan benzerlik olarak tanımlanıyor (Hershfield, 2011). Araştırmamızda, insanların gelecekteki benliklerine yakın hissetme seviyeleri ile sürdürülebilir davranışlara yönelim seviyesinin bağlantılı olacağını öneriyoruz.
Araştırma soruları:
Bir insanı sürdürülebilir olmaya iten nedir? Bu davranışı etkileyen faktörler nelerdir? Gelecekteki benliğinin şu anki benliğine yakın olduğunu düşünen bir kişi daha sürdürülebilir eylemlerde bulunur mu?
Doç. Dr. Metin Sezgin Bilgisayar Müh. Keşfettiren İçerikler İnternet üzerinden erişilebilen, okuyucusuna oyunsal bir etkileşim sunan ve kavramları özümseten bir anlatım tekniği olarak birçok alanda içeriğin yenileşmesine ve demokratikleşmesine yol göstermiştir. Bu yaz programında web teknolojilerine hakim (HTML, JavaScript, Node.js) ve GitHub (veya herhangi bir versiyon kontrol sistemi) kullanabilen lise öğrencileri ile bu içerikleri akıllı arayüzler prensipleri ile geliştireceğiz.
Gözünde Canlandırma Oyunu Bu projede büyük oranda yazıya dayalı bir oyun geliştirilecek. Bu oyun için Ben Wander tarafından yapılmış olan A Case of Distrust oyunu benzer bir örnek olarak görülebilir. Oyunun amacı oyuncunun oynamakta olduğu karakterin bulunduğu mekanın detaylarını basit görseller ve ayrıntılı bir hikaye anlatımı ile gerçekçi bir şekilde gözünde canlandırabilmesidir. Bu oyun hayal edilen sahnelerin detaylarının gözde canlandırılabilmesini kolaylaştıran bir araç olarak kullanılacaktır ve bu araç gelecekte yapılacak başka bir çalışmanın deney aracı olarak kullanılmak üzere hazırlanacaktır.
Dr. Öğr. Üyesi M. Cengiz Onbaşlı Elekt&Elektronik Müh. Önceden eğitilmiş modellerde transfer öğrenmeyi kullanarak tümör morfolojisi tanıma
Prof. Dr. Kerem Pekkan Makine Müh. Tıbbi görüntü analizi ve 3D rekonstrüksiyon araçlarının geliştirilmesi Öğrenciler laboratuvarımızda geliştirmekte olduğumuz medikal goruntüleme programlarına destek vereceklerdir. Çalışma alanımız kalp damar hastalıklarıdır. Özellikle matlab ve phyton bilgisi gerekmektedir.
Biyomedikal Mühendisliğinde Hesaplamalı Modelleme Öğrenciler laboratuvarlarımızda devam eden kalp damar modelleme çalışmalarına destek vereceklerdir. Ayrica tibbi cihaz tasarimi ile ilgilendigimiz konularda yardimci olacaklardir.
Kan hücresi mekaniği ve kardiyovasküler cihaz tasarımı Bu projede öğrenciler tibbi cihazlar icinden akan kan hucrelerinin mekanigini inceledigimiz, ileri mikroskoplar kullanarak goruntuledigimiz çalışmalara destek olacaklardir.
Prof. Dr. Hakan Ürey Elekt&Elektronik Müh. Yapay zeka kullanarak sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirilmesi Stajyer öğrenciler Prof. Hakan Urey’in laboratuvarında (mems.ku.edu.tr) değişik araştırma projelerinde çalışacaktır.
Prof. Dr. Alper Kiraz Fizik Optik mikroskopide derin öğrenme Optik mikroskopi ile elde edilen görüntülerin segmentasyonu için Python dilini kullanarak derin öğrenme teknikleri kullanılacaktır.
Doç. Dr. Reşat Bayer Uluslararası İlişkiler Devletlerarası Barış Öğrenciler, çeşitli ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri ve barışın seviyesini belirlemeye çalışacaklar, aynı zamanda soysal bilimlerde kavramlaştırma ve ölçme hakkında deneyim kazanacaklardır.  Bu bağlamda veri bulacak, kodlayacak ve analiz edeceklerdir.  Konularla ilgili okumalar olacaktır.
Prof. Dr. Ayşegül Özsomer İşletme Reklamlar tüketicilerin Korona ile uyumlu sağlık davranışlarını arttırabilir mi? 2020 yılının Mart ayında, SARS-COVID-19 virüsü nedeniyle küresel bir salgın ilan edildiğinden dünya sarsıldı. Bu proje, marka reklam mesajlarının sosyal açıdan sorumlu sağlık davranışları (sosyal mesafe, maske takma ve el yıkama) üzerinde potansiyel etkilerini araştırıyor. Reklamlar,arzulanan, COVID-19 sağlık davranışlarını teşvik etmede ve dolayısı ile sosyal faydayı teşvik etmede rol oynayabilir mi?
Doç. Dr. Tuğba B. Önder Tıp Kanser hücrelerinin ilaç cevabını düzenleyen epigenetik mekanizmalar Laboratuvarda yürümekte olan çalışmaların temel prensiplerinin online olarak paylaşılacak, laboratuvar toplantıları, makale tartışmaları ve dersler ile uzaktan çalışmalara katkı sağlanacaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şenses Kimya ve Biyoloji Müh. Yumuşak materyallerin dünyasına bir yolculuk Bu projenin amacı yumuşak materyal sistemlerindeki temel konseptleri ve bunların günlük hayatımız ile bağlantısını öğretmektir. Özel olarak hücre zarı’na odaklanilacaktir. Bir kaç nanometre kalınlığa sahip lipit çift-katman yaşayan hücrelerin fiziksel sınırlarını belirleyen ve endositoz, ekzositoz, bölünme, ilaç taşınımı gibi pek çok yaşamsal aktiviteden sorumludur. Bu projede öğrenciler dev yapay hücre modelleri oluşturup, hücre zarınındaki şekil değişimleri, bükülme ve eğilme, zar birleşimi, lipid hareketleri gibi genel karakteristik özellikleri gerçek zamanlı inceleyeceklerdir. Aynı zamanda öğrenciler bu model sistemi kullanarak (ilaç ve gen gibi) dış maddelerin lipit kesecikleri ile nasıl sarmalandığını gözlemleyecekdir . Öğrencilen bilgilerle mRNA bazlı Covid-19 aşı içeriklerinin hücrelere nasıl aktarıldığı tartışılacaktır.
Prof. Dr. Deniz Yüret Bilgisayar Müh. Türkçe Dil Deposu (TDD) Bu proje Türkçe doğal dil işleme kaynaklarını interaktif bir şekilde kullanıcılara sunacak bir web sitesi geliştirmektedir. Alt projelerin bir listesi için bkz. http://bit.ly/3tZIDCC. Benzer örnek projeler:

  • https://www.ldc.upenn.edu
  • http://www.elra.info/en
  • http://tools.nlp.itu.edu.tr