Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi (AGSRY Ofisi)

Koç Üniversitesi’nin araştırma misyonu, evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.

Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Rektör Yardımcısı  üniversitenin araştırma politikalarından sorumludur, ana hedeflerinden biri üniversite dışından desteklenen araştırma fonlarını artırmak ve üniversitenin araştırma alanında konumunu güçlendirmektir.  Bu bağlamda Rektör Yardımcısı’nın sorumlulukları aşağıda özetlenmiştir.

  • Yeni araştırma politikalarının önerilmesi, uygulanmasının gözetimi ve bu politikaların istisnalarının belirlenmesi
  • Koç Üniversitesi’ni fon sağlayıcı kuruluşlar ve dünyadaki araştırma kurumları nezdinde temsil etmek
  • Öğretim üyelerinin kapsamlı araştırma çıkarlarını temsil ederek, üniversite yönetimiyle etkileşimini sağlamak
  • Koç Üniversitesi’nin düzenleyici hukuki kurumlara karşı yükümlülüklerinin akademik araştırma politikaları bağlamında yerine getirilmesini gözetmek
  • Koç Üniversitesi’ndeki araştırma merkezleri ve enstitülerinin yönetiminin gözetimini yapmak
  • Koç Üniversitesi’nin araştırmalarla ilişkili etik kurullarının yürütülmesini ve gözetimini sağlamak